On anar quan tinc una sospita amb un menor?

El desenvolupament de la infància és una cosa que està estudiat i que més o menys totes les persones adultes entenem la seua evolució. Però a vegades podem intuir, sense ser professionals en la matèria que alguna cosa no va bé ja siga física o cognitiva. És en aqueix moment quan és important no atribuir-ho tot a la maduresa, que possiblement pot ser una causa, però és millor abordar eixa sospita o preocupació amb els professionals adequats. Per això, si estimes que hi ha alguna cosa que no encaixa has de consultar amb alguna d’aquestes professions:

– Amb pediatria del teu centre de salut. És la porta d’entrada i pot derivar-te a especilistes si ho creu convenient (neuropediatria, salut mental o àrees mèdiques especialitzades segons la sospita)

– També de manera privada es pot accedir directament a Neuropediatres, psiquiatres infantils, especialistes concrets que poden ajudar-nos a buidar el dubte de si el que ocorre requereix una atenció més especialitzada o no.

El ben cert és que el sistema de protecció espanyol, necessita d’un «diagnòstic mèdic» que serà la porta d’entrada per a la petició dels diferents recursos que s’han anat articulant per a l’atenció de les persones i la promoció de la seua autonomia. Aquest sempre serà el primer pas.