Targetes i carnets varis

El contingut d’aquesta web és merament informatiu. En cap cas som personal de l’administració pública i no realitzem cap mena de gestió per part nostra.

 

Entenem que els formularis poden ser complexos d’entendre a l’hora d’emplenar-los i saber exactament els papers que cal adjuntar a cada petició. Per això, pots comptar amb voluntaris de l’associació que t’ajudaran a emplenar els formularis que necessites portar per a gestionar les teues peticions.