Testimoniatges de persones cuidadores

Anima’t a compartir amb nosaltres el teu testimoniatge com a persona cuidadora. Cuides d’un familiar? D’un fill? D’un pare? Tens dubtes? Soledad? Ràbia? Comparteix les teues sensacions. Encara que no ho cregues, compartir el teu testimoniatge pot ajudar a altres persones que estan en la teua mateixa situació. A més, eixes persones podran escriure’t i respondre’t.