Misió

  • Que les persones en situació de dependència i cuidadores es vegen acompanyades minimitzant la soledat no desitjada, la incertesa, el malestar i la por davant un procés de dependència. 
  •  
  • Facilitar un accés fàcil i segur a recursos socials que ja existeixen.
  •  
  • Ser porta d'entrada a una xarxa de recursos públics, privats i socials interconnectada i ordenada que genere sinergies i cobrisca amb majors garanties les necessitats de les persones en situació de dependència i cuidadores.