Visió

Aconseguir un ecosistema de cures format per entitats públiques, privades i socials, coordinat i interconnectat que permeta aconseguir el benestar de les persones en situació de dependència i cuidadores, amb solucions adaptades individualment a les seues necessitats permetent-los viure amb autonomia plena.